Molí Coloma

Portafoli Molí Coloma Correcció ortotipogràfica i d’estil dels continguts de la nova pàgina web de Molí Coloma, així com la traducció i l’adaptació de la redacció a les particularitats SEO necessàries per optimitzar el posicionament natural. Categories...

RideOn

Portafoli RideOn Redacció periódica dels articles del blog, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis de l’empresa i treballar el posicionament natural en els principals cercadors a través de les millores SEO On Page definides. Categories Blogging SEO...

Electrotres

Portafoli Electrotres Creació de la graella de continguts per Instagram, redacció dels textos dels posts, definició de l’estratègia de hashtags i disseny de les creativitats. Implementació de la nova identitat visual. Categories Xarxes socials endinsa’t al...

Paradigma

Portafoli Paradigma Col·laboració puntual amb aquesta agència de comunicació per programar els posts de les xarxes socials d’alguns dels seus principals clients: Dentaid, Frosch, Gastronosfera, Mas Salagros i Medi. Categories Xarxes socials endinsa’t al...

Inaudit

Portafoli Inaudit Col·laboració amb aquesta consultora tecnológica digital en diferents disciplines comunicatives, especialment en la creació de continguts digitals, definició d’estratègies per a xarxes socials i auditories SEO. Categories SEO On Page...

Pin It on Pinterest