Molt necessari en la realització de treballs de carrera o de màster. Molt bon feedback en les correccions, t’assessoren donant diverses opcions, mantenint la idea principal del treball. Gràcies per ajudar-me tant a aconseguir l’excel·lència en els treballs!